Zatrzymać przepływ po to, aby go przyspieszyć

Świat wokół nas

W ostatnich kilkunastu latach łańcuchy dostaw zostały znacznie wydłużone, przez co osiągnięty zasięg globalny. Oprócz poszerzonego zasięgu te same łańcuchy logistyczne stały się bardziej skomplikowane, bardziej złożone i do tego kruche. Konstrukcyjnie, ze względu na swoją długość i kompleksowość, stały się przedmiotem znacznie większej zmienności i niestabilności. Efekt jest taki, że coraz trudniej je planować. Przełamanie sztywnych połączeń w kluczowych punktach procesu logistycznego może dramatycznie uprościć planowanie i zaoferować krótsze okresy planistyczne z dostępem do lepszych i pewniejszych informacji.

Zatrzymać Just In Time, by przyspieszyć przepływ

Koncepcja rozprzęgania i rozdzielania (ang. decoupling) prowadzi do ciekawej sytuacji. W celu promowania i ochrony przepływu istotnych informacji w systemie należy w sposób strategiczny i przemyślany zwolnić przepływ w określonych punktach krytycznych. W ten sposób, aby przyspieszyć przepływ należy go zwolnić. Rozmiary buforów w punktach rozdzielania określają zakres zwolnienia i świadomego zakłócenia przepływu.

Koncepcja rozdzielania na pierwszy rzut oka stoi w sprzeczności z jednym z filarów Lean Manufacturing – Just In Time – który mówi o częstych dostawach, dokładnie na czas, w przewidywalnych i krótkich okresach. Konflikt w tym miejscu jest pozorny, gdyż główną intencją koncepcji Lean jest ciągły przepływ w systemie jako całości; w całym strumieniu wartości prowadzącym do klienta. Nie ma więc znaczenie suboptymalizacja, czyli “jak przyspieszyć przepływ od punktu A do punktu B”, ponieważ liczy się cały łańcuch wartości. Z tego też względu w środowisku zbudowanym na podstawie zasad Lean Manufacturing również pojawiają się zapasy.

Maksymalne korzyści z Lean Manufacturing przedsiębiorstwo odniesie tam, gdzie funkcjonuje stabilny i przewidywalny popyt. Z tego też względu dostawy typu JiT lub JiS są tak popularne w branży automotive, pomiędzy dostawcami a producentami samochodów. Natomiast aktualne otoczenie biznesowe coraz rzadziej przypomina stabilność i przewidywalność. Bardzo często firmy doświadczają zmienności – zarówno zewnętrznej (po stronie popytu i podaży), jak i wewnętrznej (nieprzewidywalność lub niestabilność skomplikowanych procesów).

W takich warunkach, aby przyspieszyć przepływ warto zastosować strategiczne bufory zapasów lokowane w punktach rozdziału. Ciągłość przepływu nie jest możliwa bez jego właściwego zabezpieczenia i ochrony. Nie osiągniemy takich samych efektów jak w branży automotive bez strategicznego podejścia do zakłóceń.

Klasyczne planowanie nie daje rady

Niestety konwencjonalne systemy planowania nie zostały zaprojektowane do pozycjonowania i zarządzania punktami rozdziału. U podstaw planowania materiałowego (ang MRP – Material Requirements Planning) leżało tworzenie zależności między wszystkimi procesami i działaniami w ściśle określony, sztywny oraz matematyczny sposób. Rozprzęganie wprowadza niezależność, czyli swoiste sprzęgło, zderzak lub połączenie stawowe, które intencją jest pochłonięcie zmienności i niestabilności w taki sposób, aby przepływ nie był zakłócony. Dlatego właśnie możemy przyspieszyć proces zwalniając go w określonych miejscach.

Potrzebne inne planowanie

Przykładem innego, lepszego planowania jest DDMRP (ang Demand Driven Material Requirements Planning), czyli planowanie materiałowe w warunkach zmiennego popytu i wysokiej wariantowości produktów.

Metoda DDMRP zaczyna od zdefiniowania punktów, gdzie warto budować zapas, następnie ustala wielkości tych zapasów oraz sposób ich uzupełniania, a na końcu tworzy wspólne zasady realizacji planów produkcyjnych lub dystrybucyjnych. Poniżej krótkie wizualne wprowadzenie do metodyki.

Jeżeli szukasz metody, jak przyspieszyć przepływ, powinieneś to obejrzeć.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Fill out this field
Fill out this field
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu